Objektívny porovnávač
a zjednávač
finančných produktov

Umožňuje rýchlo porovnať vlastnosti produktov podľa platnej legislatívy a zároveň bezpapierovo dojednať zmluvu. Vygeneruje všetku dokumentaciu a uloží do systému.

ZETEO moduly

Život

Samostatné rizikové a investičné životné poistenie

Auto

Povinné ručenie, havarijné poistenie, ich kombinácia a doplnkové poistenie

Majetok

Domácnosť, nehnuteľnosť, poistenie občanskej zodpovednosti za škodu

Hypo

Porovnanie sadzieb, výpočet bonity a metodika

Úvery

Spotrebiteľské úvery a nezaistené úvery zo stavebného sporenia

Cesto

Jednorazové, opakované cesty a ročné pobyty

Máte záujem o tento produkt alebo máte ďalšie otázky?

ZETEO porovnáva vždy iba porovnateľné produkty, ktoré zodpovedajú požiadavkám klienta. Systém je napojený na webové služby poisťovní, porovnáva parametre poistenia a kalkuluje poistné všetkých poisťovní on-line.

  • Vie viesť štatistiky a vytvárať potrebné reporty, spravovať obchody od ponuky až po dojednanie a výrazne tak zefektívniť prácu sprostredkovateľa.
  • Uživateľovi poskytuje ZETEO plnú podporu legislatívnych povinností. Je plne v súlade s požiadavkami Zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä povinnosti sprostredkovateľa poskytnúť zákazníkovi odporúčanie na základe výberu z dostatočného počtu poistných produktov na trhu a vytvorit Záznam zo stretnutia.
  • Systém plne vyhovuje požiadavkám Zákona o ochrane osobných údajov GDPR.

Porovnávame parametre produktov
týchto finančných inštitúcií

Objektivita

ZETEO vyhodnocuje najvhodnejší produkt na základe posúdenia najlepších poistno – technických parametrov porovnávaných produktov.

Expertné odporúčanie

Automatické odporúčanie vhodného nastavenia parametrov poistenia podľa zadanej špecifikácie s možnosťou ich úpravy každým sprostredkovateľom.

Online kalkulácia a dojednanie

Kalkulácia ponuky a uzatvorenie zmlúv v reálnom čase priamo v poisťovni.

Scoring

Vyhodnotenie najlepších poistno-technických parametrov porovnávaných produktov a odporučenie najvhodnejšieho produktu.

Parametrizácia

Individuálne nastavenie počtu porovnávaných kategórií, produktov a institúcií vrátane obchodných podmienok klienta.

Aktualizácia

Pravidelná aktualizácia produktov, informacií, sadzieb, stály technologický vývoj.

Responzívny design

Dostupnosť a prizpôsobenie aplikácie na ľubovoľnom zariadení (PC, tablet, telefón).

Legislatíva

Systém plne vyhovuje legislatívnym požiadavkám a v nadväznosti na ich zmeny je priebežne aktualizovaný.