Informačný systém pre sprostredkovateľské spoločnosti

Aplikácia pre správu zmlúv, klientov, sprostredkovateľov a spracovanie provízií pre všetky typy sprostredkovateľov finančných produktov

MAXX moduly

Zmluvy a klienti

Správa informácií o zmluve a jej životnom cykle, riadenie vzťahov so zákazníkmi – CRM

Provízie

Spracovanie získatelských provízií a výplata do obchodnej siete podľa stanovených pravidiel

Manažment obchodného tímu

Správa a riadenie organizačnej štruktúry sprostredkovateľov a ich kontrola

Certifikačný manažment

Automatická kontrola plnenia podmienok licencií pre predaj finančných produktov a ich obnovy

Activity & lead manažment

Plánovanie aktivit obchodníka s klientom a ich vyhodnotenie

Kariérne plány

Automatické riadenie kariérnych vzostupov/zostupov obchodníkov

Štatistiky

Agregácia dát zo systému, sledovanie obchodného výkonu tímu a jednotlivcov

Vzdelávanie

Organizácia a administrácia vzdelávacích aktivit s väzbou na prideľovanie licencií

Knižnica dokumentov

Centrálne štruktúrované úložiško informacií a dokumentov podľa oprávnenia

Súťaže

Vyhodnocovanie firemných súťaží a automatizácia výplaty odmien

Správa pohľadávok

Evidencia a správa pohľadávok obchodníkov, splátkové kalendáre

Aktuality a notifikácie

Automatizované rozosielanie informácií podľa interných pravidiel a politík

Rozšírenie pre poisťovacích maklérov

Maklérské obchody

Správa maklérskych zmlúv, podpora poistných programov a pripoistení

Flotilové poistenie

Kompletná evidencia a správa flotilového poistenia vozidiel

Inkaso poistného

Prehľad predpisov a platieb jednotlivých zmlúv a fakturácia zákazníkom

Likvidácia škôd

Proces likvidácie škody v zastúpení klienta

Máte záujem o tento produkt alebo máte ďalšie otázky?

MAXX automatizuje a digitalizuje procesy správy obchodov, sprostredkovateľov a odmeňovania. Je vhodný pre všetky distribučné modely.

Aplikácia obsahuje produktový katalóg finančných produktov (regulovaných aj neregulovaných), umožňuje okrem iného spracovanie rôznych províznych schém, automatizuje procesy výmeny dát, stráži plnenie zákonných povinností sprostredkovateľov finančných produktov alebo generuje automatizované obchodné reporty.

Spracuvávame dáta
týchto finančných inštitúcií

Modularita

Individuálna možnosť výberu modulov, variabilita ich nastavenia a integrácie do ďalších IT systemov.

Ochrana dát a bezpečnosť

Autentizácia užívateľov, definícia stupňa oprávnenia a rolí, autorizácia a monitoring vykonávaných činností.

Cloud

Prenájom a prevádzka v zabezpečenom dátovom centre bez obmedzenia objemu dát.

Online integrácia

Automatická výmena dát s finančnými inštitúciami.

Compliance

Systém plne vyhovuje legislatívnym požiadavkám a v nadväznosti na ich zmeny je priebežne aktualizovaný.

Aktualizácia

Pravidelná aktualizácia produktov, informacií, sadzieb, stály technologický vývoj.

Responzívny design

Dostupnosť a prispôsobenie aplikácie na ľubovoľnom zariadeni (PC, tablet, telefón).

Parametrizácia

Definícia a individuálne nastavenie procesov a pravidiel spracovania zmlúv, provízií a kariéry.