Online prepojenie s finančnými inštitúciami cez jedinú API 

Umožňuje jednoducho získavať aktuálne informácie z  finančných inštitúcií o všetkých zmluvách a ich zmenách. 

Váš
systém

API

Retail

Online výmena informácií o zmluvách

Nové zmluvy

Aktualizácia kmeňa

Zaplatenosť

Storno

Dlžníci

Intervencie

Čakáreň storien

Poistné udalosti

Poisťovne
Investičné spoločnosti
Banky
Váš
systém

API

Flotily

Online hlásenie zmien flotilového poistenia (povinnosť definuje novela Zákona č. 168/1999 Zb. – platnosť od 1.7.2024)

Nové zmluvy + prílohy

Aktualizácia kmeňa

Zaplatenosť 

Pojišťovne
ČKP
Register vozidiel

Aktualizujeme dáta k uzavretým obchodným prípadom od týchto finančných inštitúcií

Aktuálnosť dát

Úspora nákladov

Detailné zadávanie dát o produkcii nie je nutné, všetko sa automaticky nahrá. 

Kvalita dát

Pravidelná aktualizácia histórie obchodnej produkcie s detailmi parametrov každej zmluvy. 

Efektívnejší predaj 

Vždy čerstvé informácie o stave klientskych smluv umožňujú efektívnejšie reagovať na potreby a situácie klienta. 

Máte záujem o tento produkt alebo máte ďalšie otázky?