Správa a riadenie osobných údajov

Ucelené riešenie ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou

Základné funkcie GDPR

Overuje trvanie
zákonných dôvodov spracovania

Kontroluje oprávnenosť
spracovania údajov

Kontroluje oprávnenosť odovzdávať údaje tretím stranám

Eviduje a rieši žiadosti
a sťažnosti dotknutej osoby

Máte záujem o tento produkt alebo máte ďalšie otázky?

GDPR modul rieši komplexnú agendu správy osobných údajov podľa zákonných požiadaviek.

Riadi spracovanie osobných údajov v rámci celej firmy, šetri náklady a obmedzuje compliance rizika. Modul umožňuje kontrolovať pravidlá pre zpracovanie osobných údajov vo všetkých informačných systémoch použivateľa aj tretích stran. Eliminuje rizika vyplývajúce z nesplnenia povinností správcu dát a následné udelenie sankcie.
GDPR modul umožňuje subjektu údajov uděľovať, odvolávať a obmezovať súhlasy so spracováním osobných údajov alebo “byť zabudnutý”.
GDPR modul je vhodný pre firmy akejkoľvek veľkosti, je možné ho nasadiť na ľubovoľný prevádzkový systém nebo aplikáciu ve firmě. Umožňuje evidovať účely a dôvody spracovania osobných údajov na jednom mieste. Vyhovuje všetkým právnym náležitostiam Nariadenia EÚ.