Pár slov o CREASOFTe

Naša cesta vedie od malej firmičky dvoch nadšených vysokoškolákov a jediného zákazníka až po najvýznamnejšieho dodávateľa digitálnych nástrojov, ktoré dnes využíva viac ako 50 % českého distribučného trhu s finančnými produktami. V roku 2022 sme urobili akvizíciu malého startupu na Slovensku a postupně rozširujeme naše služby aj slovenským finančným sprostredkovateĺom.

Od začiatku našej činnosti v roce 1998 kladieme dôraz na základné hodnoty ako je funkčná inovácia a produktová kvalita. Pri tvorbe našich riešení sa opierame najmä o hľboké znalosti a skúsenosti našich kľúčových ľudí v obore. Tie kombinujeme s najnovšími poznatkami a trendmi z oblasti digitalizácie aj požiadaviek legislatívnej regulácie.V roku 2023 sme získali certifikát bezpečnosti ISO27001. Tento certifikát aj oficiálne potvrdzuje, že CREASOFT má implementovaný kvalitný systém riadenia bezpečnosti informácií, ktorý zabezpečuje ochranu všetkých dát našich klientov.

Na čele CREASOFTu stojí od roku 2016 jeho spoluzakladateľ Tomáš Síkora, ktorý na sprostredkovateľskom a poistnom trhu pôsobí už 30 rokov.

V roku 2021 sme naše produktové portfólio rozšířili o úverové porovnávače vďaka spojeniu so společnosťou IFA Services, s.r.o. a IFA Services SK, s.r.o., ktoré sa rovnako ako CREASOFT, s.r.o., stali súčásťou novo založeného holdingu TORKILD, a.s..

História produktov

Už 25 let sa špecializujeme najmä na vývoj modulárneho back-end systému pre správu a rozvoj obchodov, CRM a riadenie obchodníkov, sprostredkovateľov finančno-poradenských spoločností. V roku 2016 sme ako prví na trhu predstavili porovnávače vlastností poistných produktov ZETEO s možnosťou online dojednania zmluvy a digitálneho záznamu zo stretnutia so zákazníkom. Súčasné portfólio našich porovnávačov zahŕňa kompletné retailové produkty od poistenia vozidiel, majetkového, cestovného a životného poistenia až po hypotéky a spotrebiteľské úvery.

“Budúcnosť efektívnej a ekonomicky udržateľnej digitalizácie distribúcie finančných produktov vidím v platformizácii služieb a prepájaní databáz účastníkov trhu. ”

Tomáš Síkora, CEO

Manažment

Tomáš Síkora

Chief Executive Officer
 • v oblasti sprostredkovania finančných produktov a poisťovníctva pôsobí od roku 1992
 • 9 rokov riadil Českú asociáciu poisťovní, paralelne aj jej dcérsku spoločnosť SUPIN, s.r.o.
 • pracoval aj ako poradca členov predstavenstiev poisťovní a bol predsedom Výboru pre finančný trh ČNB

Jaroslav Síkora

Head od Sales & Support
 • od roku 1998 sa podieľa na technickom vývoji SW riešení aj definovaní business procesov pre distribúciu finančných produktov
 • je spoluzakladateľ CREASOFT a jej konateľ

Hynek Svatoš

Head of IT Development
 • hlavný vývojový architekt produktov CREASOFT
 • v oblasti vývoja softvéru pre sprostredkovateľský trh sa pohybuje od roku 1998

Dominik Skála

Skrum master ZETEO
 • v CREASOFte pracuje už od roku 2015
 • začínal ako tester a postupne sa vypracoval na vedúceho testovacieho oddelenia a scrum mastera pre porovnávač a zjednávač poistných a úverových produktov ZETEO

Jan Vondrus

Head of MAXX development CZ/SK
 • v CREASOFTe pracuje od roku 2011
 • riadi kľúčové projekty CREASOFT a rozvíja informačný systém MAXX

Jana Snozová

Head of ZETEO Development CZ/SK
 • 5 rokov pracovala v Allianz poisťovni najprv ako produktový špecialista, potom ako poistný matematik
 • následne pôsobila 3 roky ako senior konzultant pre poisťovníctvo v spoločnosti Deloitte
 • v CREASOFTe začínala ako business analytik a teraz riadi rozvoj všetkých porovnávačov a zjednávačov poistných a úverových produktov ZETEO

Ako šiel čas