Pár slov o CREASOFTe

Naša cesta vedie od malej firmičky dvoch nadšených vysokoškolákov a jediného zákazníka až po najvýznamnejšieho dodávateľa digitálnych nástrojov, ktoré dnes využíva viac ako 50 % českého distribučného trhu s finančnými produktami.

Od začiatku našej činnosti v roce 1998 kladieme dôraz na základné hodnoty ako je funkčná inovácia a produktová kvalita. Pri tvorbe našich riešení sa opierame najmä o hľboké znalosti a skúsenosti našich kľúčových ľudí v obore. Tie kombinujeme s najnovšími poznatkami a trendmi z oblasti digitalizácie aj požiadaviek legislatívnej regulácie.

Na čele CREASOFTu stojí od roku 2016 jeho spoluzakladateľ Tomáš Síkora, ktorý na sprostredkovateľskom a poistnom trhu pôsobí už 30 rokov.

V roku 2021 sme naše produktové portfólio rozšířili o úverové porovnávače vďaka spojeniu so společnosťou IFA Services, s.r.o. a IFA Services SK, s.r.o., ktoré sa rovnako ako CREASOFT, s.r.o., stali súčásťou novo založeného holdingu TORKILD, a.s..

História produktov

Už 25 let sa špecializujeme najmä na vývoj modulárneho back-end systému pre správu a rozvoj obchodov, CRM a riadenie obchodníkov, sprostredkovateľov finančno-poradenských spoločností. V roku 2016 sme ako prví na trhu predstavili porovnávače vlastností poistných produktov ZETEO s možnosťou online dojednania zmluvy a digitálneho záznamu zo stretnutia so zákazníkom. Súčasné portfólio našich porovnávačov zahŕňa kompletné retailové produkty od poistenia vozidiel, majetkového, cestovného a životného poistenia až po hypotéky a spotrebiteľské úvery.

“Budúcnosť efektívnej a ekonomicky udržateľnej digitalizácie distribúcie finančných produktov vidím v platformizácii služieb a prepájaní databáz účastníkov trhu. ”

Tomáš Síkora, CEO

Manažment

Tomáš Síkora

Chief Executive Officer
 • v oblasti sprostredkovania finančných produktov a poisťovníctva pôsobí od roku 1992
 • 9 rokov riadil Českú asociáciu poisťovní, paralelne aj jej dcérsku spoločnosť SUPIN, s.r.o.
 • pracoval aj ako poradca členov predstavenstiev poisťovní a bol predsedom Výboru pre finančný trh ČNB

Jaroslav Síkora

Head od Sales & Support
 • od roku 1998 sa podieľa na technickom vývoji SW riešení aj definovaní business procesov pre distribúciu finančných produktov
 • je spoluzakladateľ CREASOFT a jej konateľ

Hynek Svatoš

Head of IT Development
 • hlavný vývojový architekt produktov CREASOFT
 • v oblasti vývoja softvéru pre sprostredkovateľský trh sa pohybuje od roku 1998

Andrej Svrček

Managing Director SK
 • vo finančnom sektore pracuje už od roku 2004
 • má skúsenosti z troch bánk na slovenskom trhu, v ktorých zodpovedal za rozvoj retailu a produktov
 • pôsobil v najväčšej broker poolovej spoločnosti na Slovensku Finportal  a on-line spoločnosti Netfinancie

Jan Vondrus

Head of MAXX development CZ/SK
 • v CREASOFTe pracuje od roku 2011
 • riadi kľúčové projekty CREASOFT a rozvíja informačný systém MAXX

Jana Snozová

Head of ZETEO Development CZ/SK
 • 5 rokov pracovala v Allianz poisťovni najprv ako produktový špecialista, potom ako poistný matematik
 • následne pôsobila 3 roky ako senior konzultant pre poisťovníctvo v spoločnosti Deloitte
 • v CREASOFTe začínala ako business analytik a teraz riadi rozvoj všetkých porovnávačov a zjednávačov poistných a úverových produktov ZETEO

Ako šiel čas