Informační systém pro zprostředkovatelské společnosti

Aplikace pro správu smluv, klientů, zprostředkovatelů a zpracování provizí pro všechny typy distributorů finančních produktů

MAXX moduly

Smlouvy a klienti

Správa informací o smlouvě a jejím životním cyklu, řízení vztahů se zákazníky – CRM

Provize

Zpracování získaných provizí a výplata do obchodní sítě dle stanovených pravidel

Management obchodního týmu

Správa a řízení organizační struktury zprostředkovatelů a její kontrola

Certifikační management

Automatická kontrola plnění podmínek licencí pro prodej finančních produktů a jejich obnovy

Activity & lead management

Plánování aktivit obchodníka s klientem a jejich vyhodnocení

Kariérní plány

Automatické řízení kariérních postupů/sestupů obchodníků

Statistiky

Agregace dat ze systému, sledování obchodního výkonu týmu a jednotlivců

Vzdělávání

Organizace a administrace vzdělávacích aktivit s vazbou na přidělování licencí

Knihovna dokumentů

Centrální strukturované úložiště informací a dokumentů dle oprávnění

Soutěže

Vyhodnocování firemních soutěží a automatizace výplaty odměn

Správa pohledávek

Evidence a správa pohledávek obchodníků, splátkové kalendáře

Aktuality a notifikace

Automatizované rozesílání informací dle interních pravidel a politik

Rozšíření pro pojišťovací makléře

Makléřské obchody

Správa makléřských smluv, podpora pojistných programů a soupojištění

Flotilové pojištění

Kompletní evidence a správa flotilového pojištění vozidel

Inkaso pojistného

Přehled předpisů a plateb jednotlivých smluv a fakturace zákazníkům

Likvidace škod

Proces likvidace škody v zastoupení klienta

Máte zájem o tento produkt nebo máte další dotazy?

MAXX automatizuje a digitalizuje procesy správy obchodů, zprostředkovatelů a odměňování. Je vhodný pro jakékoliv distribuční modely.

Aplikace obsahuje produktový katalog finančních produktů (regulovaných i neregulovaných), umožňuje mimo jiné zpracování různých provizních schémat, automatizuje procesy výměny dat, hlídá plnění zákonných povinností zprostředkovatele finančních produktů nebo generuje automatizované obchodní reporty.

Zpracováváme data
těchto finančních institucí

Modularita

Individuální možnost výběru modulů, variabilita jejich nastavení a integrace do dalších IT systémů.

Ochrana dat a bezpečnost

Autentizace uživatelů, definice stupně oprávnění a rolí, autorizace a monitoring prováděných činností.

Cloud

Pronájem a provoz v zabezpečeném datovém centru bez omezení objemu dat.

Online integrace

Automatická výměna dat s finančními institucemi.

Compliance

Systém plně vyhovuje legislativním požadavkům a v návaznosti na jejich změny je průběžně aktualizován.

Aktualizace

Pravidelná aktualizace produktů, informací, sazeb, stálý technologický vývoj.

Responsivní design

Dostupnost a přizpůsobení aplikace na libovolném zařízení (PC, tablet, telefon).

Parametrizace

Definice a individuální nastavení procesů a pravidel zpracování smluv, provizí, kariéry.