Jak jednoduše spravovat a řídit procesy GDPR?

Creasoft

Obávané Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupilo v platnost a přineslo řadu nových povinností všem institucím a firmám, které shromažďují a zpracovávají data občanů. Řada subjektů tak byla postavena před otázku, jak požadavky GDPR procesně naplnit. Společnost CreaSoft vytvořila systém pro evidenci, správu a řízení zpracování osobních údajů na jednom místě. Tzv. „GDPR modul“ umožňuje provádět asynchronní kontrolu dat a ověřit, zda jsou zapracovávána v souladu s danými účely. Lze jej napojit na libovolný systém nebo aplikaci a pracuje na pozadí bez snížení efektivity práce uživatele. Nad tím, jak jednoduše spravovat požadavky GDPR se zamýšlí Kateřina Lhotská, vedoucí oddělení analýz a finančních produktů.