Investice do moderních technologií jako imperativ roku 2020

Creasoft

V novoroční anketě pro server Opojisteni.cz řekl Tomáš Síkora mimo jiné, že „…nadále budou mít šanci uspět v konkurenci zejména ty společnosti, které mohou investovat do moderních technologií, vzdělávání a odpovídajících kontrolních mechanismů. Ostatní budou nuceni hledat bohužel jiná řešení. Postupná oligopolizace fyzické retailové distribuce se už zdá být realitou. I když na jednu stranu moc neprospívá hospodářské soutěži, jsem přesvědčen, že bude mít pozitivní dopad na kultivaci trhu a zvyšování jeho standardů kvality“

Jak jste Vy osobně vnímal uplynulý rok optikou vývoje pojistného trhu a jaké budou podle Vás ty klíčové momenty roku 2020? 

Tomáš Síkora_29.1. 2020

V oblasti regulace máme za sebou první rok od účinnosti nové právní úpravy distribuce v pojišťovnictví a postupně se naplňují mnohé prognózy. Došlo k očekávanému pročištění registru pojišťovacích zprostředkovatelů téměř na pětinu.  Navíc zákon přinesl i rostoucí nároky na jejich odbornost. Povinnost absolvovat příslušnou odbornou zkoušku byla posunuta o dva roky od jeho účinnosti, a zatím se tedy ve snížení počtu distributorů nijak zásadně neprojevila.  Nepochybuji však, že vyšší požadavky na odbornou způsobilost registr letos ještě více „pročistí“. Nejen ale důraz na odbornost, ale rovněž navýšení informačních povinností, zpřísnění pravidel jednání se zákazníkem a nové administrativní povinnosti posunuly trh ke koncentraci počtu subjektů, a to především ve smyslu finanční náročnosti tohoto podnikání. Ukazuje se, že nadále budou mít šanci uspět v konkurenci zejména ty společnosti, které mohou investovat do moderních technologií, vzdělávání a odpovídajících kontrolních mechanismů. Ostatní budou nuceni hledat bohužel jiná řešení. Postupná oligopolizace fyzické retailové distribuce se už zdá být realitou. I když na jednu stranu moc neprospívá hospodářské soutěži, jsem přesvědčen, že bude mít pozitivní dopad na kultivaci trhu a zvyšování jeho standardů kvality.

Už se stalo standardem, že pojišťovnictví je stabilním odvětvím našeho hospodářství a má nezastupitelnou společenskou i ekonomickou roli. Tak tomu bylo i v loňském roce. Bohužel dlouhodobý ekonomický růst a ziskovost pojišťoven přivedla vládu na myšlenku odčerpat část prostředků pojišťovnám pro doplnění chybějících zdrojů v rozpočtu. Zdanění technických rezerv a především způsob, který vláda zvolila, snižuje investorsky atraktivitu sektoru. Apetit zahraničních vlastníků investovat prostředky na našem pojistném trhu se také může tímto rozhodnutím snížit a je možné očekávat více rozhodnutí směrem k budování poboček zahraničních pojišťoven, místo získávání lokálních licencí, anebo dokonce ukončení podnikání.  Ostatně počet pojišťoven na trhu dlouhodobě klesá jak jejich prodejem, tak fúzemi, jako příkladně nedávné spojení Generali a České pojišťovny do jednoho subjektu nebo koupě pojišťovny Aegon pojišťovnou NN. Zajímavé bude sledovat, jak se bude vyvíjet přejmenovaná První klubová na Pillow s novou obchodní strategií. Ani letos se určitě v tomto směru nudit nebudeme.