Pár slov o CREASOFTe

Naše cesta vedie od malej firmičky dvoch nadšených vysokoškolákov a jediného zákazníka až po najvýznamnějšieho dodávateľa digitálnych nástrojov, ktoré dnes využíva viac ako 50 % českého distribučného trhu s finančnými produktmi.

Od začiatku našej činnosti v roce 1998 kladieme dôraz na základné hodnoty ako je funkčná inovácia a produktová kvalita. Pri tvorbe našich riešení sa opierame najmä o hľboké znalosti a skúsenosti našich kľúčových ľudí v obore. Tie kombinujeme s najnovšími poznatkami a trendmi z oblasti digitalizácie aj požiadaviek legislatívnej regulácie.

Na čele CREASOFTu stojí od roku 2016 jeho spoluzakladateľ Tomáš Síkora, který na sprostredkovateľskom a poistnom trhu pôsobí už 30 rokov.

V roku 2021 sme naše produktové portfólio rozšířili o úverové porovnávače vďaka spojeniu so společnosťou IFA Services, s.r.o.a IFA Services SK, s.r.o., ktoré sa rovnako ako CREASOFT, s.r.o., stali súčásťou novo založeného holdingu TORKILD, a.s..

História produktov

Už 25 let sa špecializujeme najmä na vývoj modulárneho back-end systému pro správu a rozvoj obchodov, CRM a riadenie obchodníkov, sprostredkovateľov finančno-poradenských spoločností. V roce 2016 sme ako prví na trhu predstavili porovnávače vlastností poistných produktov ZETEO s možnosťou online dojednania zmluvy a digitálneho záznamu z jednánia so zákazníkom. Súčasné portfólio našich porovnávačov zahŕňa kompletné retailové produkty od poistenia vozidiel, majetkového, cestovného a životného poistenia až po hypotéky a spotřebiteľské úvery.

“Budúcnosť efektívnej a ekonomicky udržateľnej digitalizácie distribúcie finančných produktov vidím v platformizácii služieb a prepájaní databáz účastníkov trhu. ”

Tomáš Síkora, CEO

Manažment

Tomáš Síkora

Chief Executive Officer
 • v oblasti sprostredkovania finančných produktov a poisťovníctva pôsobí od roku 1992
 • 9 rokov riadil Českú asociáciu poisťovní, paralelne aj jej dcérsku spoločnosť SUPIN, s.r.o.
 • pracoval aj ako poradca členov predstavenstiev poisťovní a bol predsedom Výboru pre finančný trh ČNB

Jaroslav Síkora

Business Development Manager
 • od roku 1998 sa podieľa na technickom vývoji SW riešení aj definovaní business procesov pre distribúciu finančných produktov
 • je spoluzakladateľ CREASOFT a její konateľ

Hynek Svatoš

IT architect & security Manager
 • hlavný vývojový architekt produktov CREASOFT
 • v oblasti vývoja softvéru pre sprostredkovateľský trh sa pohybuje od roku 1998

Artur Petržilka

Sales Manager
 • pohybuje sa v sektore financií od roku 2008, kedy začínal ako radový finančný poradca
 • vybudoval niekoľko úspešných spoločností – poradenskú VALfin, investičnú In Investments a softvérovú IFA Services
 • od roku 2020 sa plne venuje digitalizácii distribúcie finančných produktov v ČR i SR a vzťahom so zákazníkmi

Vít Novotný

IT Development Manager
 • 4 roky programátor v Generali pojišťovně (vývoj CRM klientů pojišťovny, vývoj systému pro správu a likvidaci pojistných událostí)
 • 5 let Projektový manager v Generali holdingu (řízení projektů za více než 50 mio Kč)
 • 3 roky budoval a řídil IT IFA Services

Jana Prouzová

Operations & Delivery Manager
 • od školy sa zaoberá organizáciou a koordináciou televíznych programov a zabezpečením ich financovania
 • 25 rokov sa pohybovala na mediálnom trhu, venovala sa hľadaniu nových formátov televiznej reklamy, odhadom sledovanosti a vyhodnoteniu efektivity
 • pracovala ako expert na kreatívne reklamné formáty v televízii pre spoločnosti ARBOmedia a MediaOne

Ako šiel čas