Seminář Asociace českých pojišťovacích makléřů k správě a řízení procesů GDPR

Creasoft

V rámci vzdělání svých členů uspořádala 19. dubna 2018 Asociace českých pojišťovacích makléřů seminář k problematice obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, jehož cílem bylo informovat členy, jak se mají připravit na režim GDPR z pohledu problematiky distribuce finančních produktů a představit praktické, technické řešení správy a řízení osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR.
Zdeněk Husták z advokátní kanceláře BBH shrnul dopady GDPR na pojišťovací makléře a jejich činnost, poradil jak se na nová pravidla připravit, a zároveň nastínil, jaká existují možná řešení. Funkční a uživatelsky přívětivé softwarové řešení pro správu a řízení osobních údajů pak představila Kateřina Lhotská ze společnosti CreaSoft. Jedná se o komplexní univerzální softwarové řešení, které umožňuje vyhledávat a zpracovávat data z různých informačních systémů a dále je procesně řídit. Tento takzvaný „GDPR modul“ společnost CreaSoft vyvinula v úzké spolupráci s advokátní kanceláří BBH.

Více informací k GDPR modulu přineslo i aktuální vydání odborného časopisu Profi poradenství & Finance.