Jediný objektivní srovnavač pojistných produktů

Software pro finanční poradce umožňuje rychlé a legislativou vyžadované srovnání vlastností produktů

ZETEO porovnává produkty na základě posouzení všech jejich vlastností (limity připojištění, doplňkové služby, výluky, ceny apod.) a vyhodnotí ten, který nejvíce odpovídá zadaným požadavkům. Součástí ZETEO je integrovaný „Expert“, který doporučí vhodné nastavení parametrů dle zadané specifikace.


Systém je napojen na webové služby pojišťoven a kalkuluje pojistné všech pojišťoven on-line v reálném čase. Zároveň umožňuje bezpapírově uzavřít smlouvu. V závěru procesu systém vygeneruje všem zainteresovaným stranám veškerou dokumentaci, jako například zelenou kartu, pojistné podmínky a další) a data uloží do systému obchodníka.

Umí vést statistiky a vytvářet potřebné reporty, spravovat obchody od nabídky až po sjednání a výrazně tak zefektivnit práci zprostředkovatele.

Je plně v souladu s požadavky Zákona o distribuci pojištění a zajištění platného od 1. 12. 2018, zejména povinnosti zprostředkovatele poskytnout zákazníkovi doporučení na základě výběru z dostatečného počtu pojistných produktů na trhu a vytvořit Záznam z jednání.

Systém také plně vyhovuje požadavkům směrnice o ochraně dat GDPR.


Klíčové vlastnosti

Objektivita
ZETEO vyhodnocuje nejvhodnější produkt na základě posouzení nejlepších pojistně – technických parametrů srovnávaných produktů.
Expertní doporučení
Automatické doporučení vhodného nastavení parametrů pojištění dle zadané specifikace s možností jejich úpravy každým zprostředkovatelem.
On-line kalkulace
Kalkulace nabídky u většiny produktů v reálném čase přímo u pojišťovny.
Scoring
Vyhodnocení nejlepších pojistně-technických parametrů srovnávaných produktů a doporučení nejvhodnějšího produktu.
Parametrizace
Individuální nastavení počtu srovnávaných kategorií, produktů a institucí včetně obchodních podmínek klienta.
Aktualizace
Pravidelná aktualizace produktů, informací, sazeb, stálý technologický vývoj.
Responzivní design
Dostupnost a přizpůsobení aplikace na libovolném zařízení (PC, tablet, telefon).
Legislativa
Systém plně vyhovuje legislativním požadavkům a v návaznosti na jejich změny je průběžně aktualizován.

V případě zájmu se dozvědět více o produktu ZETEO nás prosím kontaktujte.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


* Tyto položky jsou povinné