Používáme moderní technologie

Vyvíjíme responsivní webové aplikace na platformě ASP.NET

Svá řešení stavíme jako webové aplikace s responsivním designem za použití moderních technologií .NET, C#, HTML, TypeScript a dalších široce používaných nástrojích.

V rámci vývoje sledujeme trendy v oblasti vývoje aplikací a integrujeme nové technologie, které jsou používané vývojářskou komunitou a prokážou svou přidanou hodnotu a užitečnost.


Jako technologický základ používáme technologie a nástroje společnosti Microsoft

NET Framework 4.7.2
.NET core
ASP.NET
SQL Server 2016
Visual studio 2019, Azure DevOps

V rámci vývoje software dále používáme další komponenty a frameworky

Bootstrap 3 a 4
základní stavební kámen budování responsivní webové aplikace
WebAPI, Swagger
serverové technologie pro jednodušší budování REST služeb
React
JavaScriptová UI knihovna pro tvorbu webových komponent
LESS, SCSS, TypeScript
preprocesory pro pohodlnější generování CSS a JavaScript kódu
i18next
JavaScriptový framework pro lokalizaci HTML5 formulářů
Kendo, Knockout
knihovny pro budování bohatého HTML5 uživatelského rozhraní

Architektura systému

V souladu s funkčními i nefunkčními požadavky je systém koncipován jako třívrstvá aplikace s těmito komponentami (vrstvami):

Prezentační logika:
Webová aplikace postavená na CMS platformě obsahující jak administrační rozhraní pro správu obsahu, tak samotné formuláře aplikační logiky stavěné formou SPA, tedy kombinace technologií HTML, TypeScript, Knockout a volání WebAPI. UI systému umožňuje též portálovou integraci do aplikací třetích stran za použití technik SSO, předáváním parametrů přes URL atd.
Integrační vrstva:
Sada služeb zajišťující přistup k systému z jiných systému a aplikací formou REST WebAPI. Volání přes tyto služby jsou vždy zabezpečená a probíhá zde std. ověření a autorizace přístupu.
Aplikační logika:
Vlastní výkonné jádro systému zajišťující veškeré funkce systému včetně synchronizace s jinými systémy – tato komponenta může běžet na stejném stroji jako databázový server nebo je možné jej rozmístit na jiný stroj z důvodů rozložení zátěže a zvýšení výkonu systému. Tato komponenta zajišťuje též interakci s jinými provozovanými systémy.
Datová logika:
DAL vrstva a úložiště dat – SQL server