Digitalizace životního pojištění je výzva pro celý trh

Creasoft

Je za námi další pandemický rok. Neexistuje oblast, která by nebyla kovidem zasažena. Přesto se našly situace, které stojí mimo koronavirové dění a jež stojí za to si připomenout. Osobností pojistného trhu jsme se tak v tradiční novoroční anketě zeptali na zhodnocení průběhu uplynulého roku a na klíčové momenty nadcházejícího roku 2022. V dnešním zamyšlení představí své postřehy CEO společnosti CreaSoft Tomáš Síkora.

Bohužel ani loňský rok nás nevrátil do předchozího životního i pracovního rytmu. Pandemická doba přesunula byznys většiny oborů do virtuálního prostředí, což všeobecně výrazně akcelerovalo digitalizaci. I finanční trh, co se týče digitalizace, se mentálně výrazně posunul. Proces digitální transformace obchodních procesů ve finančních službách zahájila už před několika lety především přísnější regulace a tlak na snižování nákladů. Koronavirová doba navíc přinesla i výraznou obchodní potřebu hledání cest, jak „bezkontaktně“, „bezpapírově“ a efektivně uzavírat nové smlouvy s klienty. Mám pocit, že dnes už žádný subjekt finančního trhu neřeší, zda je nutné do digitalizace investovat. Otázka je spíše ve finančních a lidských možnostech, jak nové technologie zavádět rychle a současně bezpečně a v souladu s platnou legislativou.

Doba „lockdownů“ jednoznačně přesunula obchodní proces u nezávislých distributorů finančních produktů do jednotných agregovaných webových prostředí (srovnávačů/sjednavačů) a současně v některých oblastech posílila i online prodej. Tím se výrazně zvýšil tlak na kvalitu a komplexnost technických nástrojů, které umožní rychle porovnat konkurenční nabídky a finálně sjednat vybraný produkt bezpapírově, v souladu s platnou legislativou a nutnou dokumentací. Společně s tím jde ruku v ruce potřeba kvalitních informačních systémů pro správu obchodů s online datovou integrací mezi obchodníky a finančními institucemi, v souladu se změnou požadavků na interní procesy a sdílení informací. To vše samozřejmě vyžaduje kvalitní technologické zázemí.

Za CreaSoft jsem osobně rád, že se nám v loňském roce podařilo potvrdit pozici produktového IT leadra trhu pro oblast distribuce finančních produktů. Do řady našich produktů z oblasti neživotního pojištění jsme doplnili, jako první na trhu, agregátor pro porovnání produktů životního pojištění s možností online sjednání vybrané smlouvy. K prvním třem pojišťovnám, které pochopily trend potřeby agregace i v oblasti životního pojištění, přidáme letos další minimálně tři. Naším dlouhodobým cílem je jednoduchost řešení pro všechny poradce našich zákazníků a maximalizace uživatelského komfortu při zachování právní čistoty obchodního procesu prodeje životního pojištění.

Uvědomujeme si, že digitalizace obchodní činnosti neprobíhá pouze v oblasti pojišťovnictví, proto jsme na podzim spojili naše aktivity se společností IFA Services, která se specializuje na digitalizaci procesů pro hypoteční a úvěrové nástroje. Služby naší skupiny dnes již využívá 50 unikátních zákazníků j. pokrýváme 50% potenciálu trhu. Společně jsme schopni poskytnout komplexní nabídku softwarových nástrojů a uspokojit tak komplexní potřeby distribuce pojištění, investic, hypoték až po spotřebitelské úvěry.

Bez ohledu na to, jestli tady v budoucnu covid bude nebo nebude, práci s digitálními nástroji a další rozvíjení jejich možností, integrace dat, využívání analytických nástrojů i umělé inteligence už pravděpodobně nic nezastaví. Jsme rádi součástí tohoto trendu a těšíme se společně s finančními institucemi, poradci a distributory na hledání dalších cest a výzev pro zjednodušení a zkvalitnění jejich práce. 

Tomáš Síkora

CEO CreaSoft, s.r.o.

Člen představenstva TORKILD, a.s.